Et gravsted skal vedligeholdes og det er de pårørendes pligt at tage sig af dette. De pårørende kan dog vælge at gøre det selv, når det drejer sig om et almindeligt kistegravsted eller urnegravsted.
Mange vælger dog imidlertid at indgå en aftale med kirkegården om vedligeholdelse. Der kan mod betaling af et engangsbeløb indgås aftale om vedligeholdelse i hele brugs- eller fredningsperioden. Der laves en vedligeholdelseskontrakt (legataftale) for den aftalte periode.

Der kan også løbende træffes aftale med kirkegårdskontoret om vedligeholdelse. Hvis det sker, vil kirkegården normalt opkræve betaling én gang årligt. 

Alle aftaler i forbindelse med erhvervelse af gravsted samt oplysning om priser på anlæg, renholdelse, udplantning af årstidens planter og granlægninge aftales med graveren. Der efterfølgende giver besked til kirkeværgen, som laver de skriftlige aftaler og fakturas.

I kirkegårdsvedtægten kan man se de almindelige ordensregler og bestemmelser, der gælder for kirkegården. Det er Kirkegårdsbestyrelsen der, med provstiets godkendelse, beslutter hvilke regler, der skal være. I kirkegårdstaksterne kan man se de forskellige takster, som skal betales for brugsret til gravstedet, vedligeholdelse, m.m.

Kirkegårdsvedtægten      /      Kirkegårdstakster