Kirke-Kulturmedarbejder søges! 

 

Nyoprettet stilling som kirke- og kulturmedarbejder i Ullerød sogn.

Er du en engageret person, som er glad for børn og unge samt har musikalske og kreative evner?

Har du desuden kendskab til kirkens liv og virke, er det måske dig vi søger.

Stillingen er på 30 timer pr. uge og til snarlig tiltrædelse.

 

Vi søger en medarbejder, som kan indgå i et konstruktivt og innovativt samarbejde med kirkens to præster og øvrige medarbejdere i et aktivt sogn, som vokser i disse år.

 

Arbejdsområderne vil være:

 • Undervisning af minikonfirmander og konfirmander i samarbejde med sognets to præster.
 • Synge til højmesse og kirkelige handlinger
 • Tovholder for og forberedelse af børne- og ungdomsaktiviteter
 • Ledelse af babysalmesang og sang for de lidt større børn
 • Deltagelse i sognets øvrige arbejde
 • Være en aktiv koordinator for frivillige medarbejdere
 • Besøgstjeneste i sognet

Vi forventer, at du:

 • Er engageret for kirkens liv og vækst
 • Besidder musikalske og kreative evner
 • Har lyst til at arbejde med mennesker i alle aldre
 • Er selvstændig og har gode samarbejdsevner.

Vi tilbyder:

 • Et levende og tværfagligt arbejdsmiljø med kristendom som omdrejningspunkt
 • Stillingen er nyoprettet, og der er derfor mulighed for at sætte sit præg på arbejdet
 • Aflønning i henhold til sognemedhjælpernes eller kirkemusikernes overenskomst

 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. 

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 269.965 kr. – 357.704 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 283.464 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 29.660,60 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 283.464 kr. – 404.948 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 296.961 kr.(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 29.660,60 kr. (nutidskroner).

 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 229.900 kr. årligt ved ansættelse på 30 timer pr. uge (nutidskroner) såfremt ansøger ikke opfylder kompetencekravet og 240.800 kr. årligt ved ansættelse på 30 timer pr. uge (nutidskroner). Da stillingen indeholder faglig fleksibilitet (kirkesangeropgaven) tilbydes ansøger et yderligere tillæg til intervallønnen på kr. 10.000 årligt (nutidskroner) ved ansættelse på 30 timer pr. uge.

 

Ved ansættelse på 30 timer pr. uge udgør rådighedsbeløbet kr. 24.049 årligt (nutidskroner).

 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu.

 

Ved nærmere oplysning om stillingen kontakt en af vore præster:  Torben Ebbesen, 20422562 og Lene Riis-Westergaard: 50722072. 

Ansøgning med relevante bilag sendes til Torben Ebbesen. te@km.dk senest:  d. 20. november  2016

Der indhentes børneattest før ansættelse.

 

Ullerød kirke. Frederiksværksgade 143, 3400 Hillerød.