Menighedsrådet er den overordnede kirkelige ledelse i Ullerød Sogn. Menighedsrådet består af sognepræsterne, ni valgte medlemmer fra menigheden samt en medarbejderrepræsentant. I Ullerød Kirkes menighedsråd sidder også en repræsentant for Frederiksborg Valgmenighed.

Medlemmerne vælges hvert fjerde år. Sidste menighedsrådsvalg blev afholdt i sept./okt. 2020.

Næste valg er i efteråret 2024.

HVAD LAVER ET MENIGHEDSRÅD?

Menighedsrådet har både administrative og kirkelige opgaver. Ledelse af kirkens medarbejdere, økonomistyring, kirkegårdsdrift - og mulighed for at forme det liv, der er i kirken med aktivititeter for børn, unge, familier og ældre. Opgaverne er mangeartede og forskellige, og derfor er det vigtigt at menighedsrådet  består af mennesker med mange forskellige kompetencer.

Menighedsrådet mødes normalt een gang om måneden. Dertil kommer møde i de forskellige underudvalg.

(Se referater fra MR-møderne)