HVAD ER MINI-KONFIRMAND-UNDERVISNING?

Mini-konfirmand-undervisning er folkekirkens tilbud til alle børn i 3. klasse.

Undervisningen foregår i fritiden lige efter skoletid og varer 1½ time. Vi leger, synger, tegner, hygger os, hører bibelhistorier og meget mere. Vi når også lige at drikke saftevand og spise boller.

At være mini-konfirmand er frivilligt og ingen betingelse for senere at blive konfirmeret.

HVORDAN BLIVER DU MINI-KONFIRMAND?

Vi kommer ud på Hillerød Vest Skolen og Sophienborgskolen, fortæller om undervisningen og uddeler et brev vedr. tilmelding. Tilmeldelsen sker via vores hjemmeside.

HVORNÅR STARTER MINI-KONFIRMAND-UNDERVISNING?

Vi begynder nye hold op efter sommerferien (Sophienborgskolen) og efter jul (Hillerød Vest Skolen).

Tilmelding via formalaren.

Du er velkommen til at ringe eller skrive til sognepræst Lene Riis-Westergaard og høre mere.