Menighedsrådet er den overordnede kirkelige ledelse i Ullerød Sogn. Menighedsrådet består af sognepræsterne, 10 valgte medlemmer fra menigheden samt en medarbejderrepræsentant. 

Medlemmerne vælges hvert 4. år. 

HVAD LAVER ET MENIGHEDSRÅD?

Menighedsrådet har både administrative og kirkelige opgaver. Ledelse af kirkens medarbejdere, økonomistyring, kirkegårdsdrift - og mulighed for at forme det liv, der er i kirken med aktivititeter for børn, unge, familier og ældre. Opgaverne er mangeartede og forskellige, og derfor er det vigtigt at menighedsrådet  består af mennesker med mange forskellige kompetencer.

Menighedsrådet mødes normalt een gang om måneden. Dertil kommer møde i de forskellige underudvalg.

(Se mødereferater)

 

MEDLEMMERNE I ULLERØD KIRKES MENIGHEDSRÅD

Formand

Verner Bech
Ålholmparken 21
3400 Hillerød

Mob. 2892 7406

Mail: verner.bech@post.tele.dk 

 
 
 
Næstformand 

Lone Krüger
Ålholmparken 30
3400 Hillerød


Mob: 2044 5590

Mail: lone.kryger57@gmail.com 

Kirkeværge

Karsten Hilde
Kjeldsvang 8
3400 Hillerød

Tlf: 2964 9930

Mail:  e.hilde@mail.dk 

Kasserer

Tina Munkholm
Bygvangen 31
3400 Hillerød

Tlf: 2167 0874

Mail: tina.anders.morten@gmail.com

Kontaktperson

Eyvind Nygaard
Solbuen 143
3400 Hillerød

Tlf: 9356 5475

Mail: eyvindn@gmail.com 

 
 
Medlem

Anja Radmer
Åvang 40
3400 Hillerød

 
Tlf.: 4824 4830

Mail:  anjaradmer71@gmail.com

Sekretær

 Dorte Rovsing
Sommersvej 9
3400 Hillerød

Mob: 3035 9993

Mail: dorte.kristine.rovsing@skolekom.dk

Medlem

Christian Brejner
Damvejen 2
3400 Hillerød


Mob: 4011 6191

Mail: brejner@brejner-co.dk

Sognepræst

Torben Ebbesen
Frederiksværksgade 141
3400 Hillerød

Mob: 2042 2562

Mail: te@km.dk

 

 

 

                                              Sognepræst

Lene Riis-Westergaard
Frederiksværksgade 143
3400 Hillerød

Mob: 5074 2072

Mail: lrw@km.dk 

Medarbejderrepræsentant

Helle Kaspersen
Ullerødvej 25
3400 Hillerød

Mob: 2147 1571

 Mail: hk@km.dk