KIRKEBRYLLUP

I kan blive gift og kirkeligt velsignet, når I begge eller èn af jer er medlem af folkekirken. 

Bryllup og kirkelig velsignelse kan finde sted om lørdage men også på hverdage. 

 

KIRKELIG VELSIGNELSE

Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få kirkelig velsignelse af borgeligt indgået ægteskab. Ritualet for den kirkelige velsignelse minder meget om vielsesritualet.

 

HVAD SKAL VI GØRE?

Når I har fundet datoen for jeres vielse eller kirkelige velsignelse kontaktes én af vore præster, som vil svare på jeres spørgsmål og hjælpe jer med at planlægge det bryllup, I ønsker jer. I aftaler også et møde, hvor I skal medbringe navn og adresse på vidner og hvor I sammen med præsten vælger salmer, gennemgår vielsesritualet og de praktiske detaljer, der er forbundet med en vielse.

 

DET SKAL I HUSKE

I skal udfylde en prøvelsesattest via kommunen, og beslutte, hvad I fremover vil hedde. 

Prøvelsesattesten udstedes af kommunen og skal afleveres til kirkekontoret. Attesten viser, at I opfylder de juridiske betingelser for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder. Hvis I bor her i Hillerød, kan I benytte dette link til kommunens borgerservice, hvor I kan finde information om ægteskabserklæring og prøvelsesattest.

Hvis I ønsker at have fælles efternavn, skal I udfylde formularerne med ønske om det. Navneforandring i forbindelse med vielse er gratis.

 

VIL I VIDE MERE OM VIELSE OG KIRKELIG VELSIGNELSE?

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/bryllup/.